Toll

Tollregler ved netthandel fra utlandet:

Stadig flere velger å ta handelen på Internett, både i norske og utenlandske nettbutikker. I den forbindelse er det greit å vite at det ved handel fra utlandet er flere regler man må forholde seg til enn man må ved innenlands netthandel. Det er også ulike avgifter og gebyrer knyttet til privatimport av varer. Er man ikke oppmerksom og har satt seg inn i dette kan netthandel fra utlandet bli en dyr affære. Mange kvier seg derfor for å handle på Internett, eller ender opp med utgifter langt dyrere enn selve varen de kjøpte. Men kjenner man lovverket og følger disse retningslinjene kan netthandel fra utlandet være en svært gunstig måte å handle på, med større utvalg og rimeligere priser.

Her skal vi prøve å oppklare de viktigste reglene slik at du enkelt kan handle på nett.

 

Først -> 350-kronersgrensen:

Netthandel fra utlandet er avgiftsfri hvis totalprisen er under 350 kr – inkludert frakt og forsikringer. Dette kalles gjerne tollgrensen. Handler man for under 350 kr trenger man altså ikke å tenke på merverdiavgift og toll.

NB: Dette gjelder ikke tobakk og alkohol.

Den 1. januar 2015 ble tollgrensen endret fra 200 kr til 350 kr. Grensen hadde da vært 200 kr siden den ble innført i 1975. I tillegg til selve prisøkningen er også fraktvilkåret en viktig endring. Før kom fraktillegget i tillegg til 200 kr og kunne i prinsippet være så dyr som helst uten at dette førte til merverdiavgift og toll. Nå skal grensen inkludere frakt- og eventuelle forsikringsavgifter. Det er altså totalsummen av vare og frakt som blir vurdert opp mot grensen på 350 kr, og fraktillegget er derfor viktigere.

Skal man handle flere varer og kommer over 350 kr kan det lønne seg å dele opp bestillingen i flere pakker, for slik å slippe merverdiavgift.

 

Merverdiavgift:

Når du handler for over 350 kr skal du betale merverdiavgift. Denne er på 25 prosent av kjøpesummen og må betales når varen fortolles i Norge. På mat og alkoholfri drikke er satsen 15 prosent.

Unntaket er bøker importert av privatpersoner til eget bruk. De er fritatt merverdiavgiften uansett hva de koster. Dette gjelder også lydbøker.

Dette er uavhengig om du allerede har betalt utenlandsk merverdiavgift – den regnes med i totalprisen på varen. Den norske merverdiavgiften kommer så i tillegg da den regnes ut ifra hele kjøpesummen. Utenlandsk merverdiavgift varierer fra land til land og er uavhengig av norsk fortollingslov. Dette må du derfor eventuelt ta hensyn til selv.

Er du usikker på hva merverdiavgiften kommer til og koste kan du regne ut det her.

Betegnelsene merverdiavgift og moms brukes ofte om hverandre. Dette er fordi moms er forkortelsen på den gamle betegnelsen merverdiomsetningsavgift.

Merverdiavgiften skal betales uavhengig om varen er tollfri.

Enkelte varer må du også betale særavgift på. Dette gjelder blant annet alkohol, tobakk, sjokolade- og sukkervarer. Det er også egne avgifter for import av kjøretøy. Mer informasjon om dette finner du i Tollvesenets oversikt.

 

Toll:

Når det gjelder toll er det i hovedsak kun klær og matvarer dette gjelder, med noen unntak. På klær er tollsatsen oftest på 10,7 prosent, men kan variere noe på ulike typer plagg. Sko er tollfritt. På matvarer er det en rekke ulike satser.

Dette gjelder altså kun når varen kommer på 350 kr eller mer. Merverdiavgiften på 25 prosent kommer i tillegg.

 

Fortolling:

Når varen du har kjøpt i utlandet kommer til Norge, skal den fortolles før du mottar den. Dette skal skje uavhengig om du må betale toll på pakken eller ikke.  Da regnes det ut eventuell merverdiavgift, særavgift og toll. Dette gjøres av fraktselskapet ditt – ofte Posten – som tar betalt og overfører dette til Tollvesenet for deg. Selve fortollingsoppgaven og lagringen av varen din er også tjenester fraktselskapet tar betalt for. Dette tilkommer kun hvis verdien overstiger 350 kr.

Fra 1. januar 2015 tar Posten dette i gebyr (inkl. mva):

  • Kr 140,- Forenklet fortolling (vareverdi inkludert frakt og forsikring NOK 350,- inntil NOK 1000,- *)
  • Kr 288,- Ordinær fortolling (Sendinger med vareverdi fra og med NOK 1000,- med restriksjoner og/eller særavgifter (for eksempel tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer) må fortolles og rapporteres til Tollvesenet)
  • Kr 140,- Ekspedisjon (tollagerhåndtering ved egenfortolling)
  • Kr 164,- Innhenting av fortollingsdokumentasjon (ved utilstrekkelig dokumentasjon iht. gjeldende tollregler)
  • Kr 500,- Tollrefusjon (kostnadsfritt ved egen søknad direkte til Tollvesenet)

* Grensen inntil NOK 1000,- vil i løpet av 2015 økes til NOK 3000,-. (Kilde: Posten).

 

Fortolle selv:

Du kan reservere deg mot at posten fortoller for deg og velge å fortolle egne pakker med verdi opp mot 1000 kr. Da betaler du kun toll og merverdiavgift. Dette gjør du på Internett ved å registrere deg her, eller ved oppmøte på Tollvesenet, som forklart her. Det er verdt å merke seg at fraktselskapene ofte tar gebyr for lagring og utlevering av pakken, og at det derfor kan være lite å spare på selve fortollingen. Ønsker du å fortolle selv må du forhøre deg om hvilket fraktselskap nettbutikken bruker, og ta kontakt og si at du ikke ønsker at de skal fortolle pakken automatisk for deg. Ulike fraktselskap har egne praksiser og priser, og det er lurt å undersøke disse for å se om det faktisk er lønnsomt å fortolle selv. Mer informasjon om Tollvesenets fortollingsløsning finner du her.

 

Poste restante:

En annen mulighet verdt å merke seg, spesielt hvis du bor nær svenskegrensa, er poste restante. Det innebærer at man kan få pakken sendt til et postkontor i Sverige, hente den ut der og ta den med over grensen til Norge igjen.

Fremgangsmåten er enkel:

I feltet for leveringsadresse skriver du ditt navn, poste restante og det aktuelle postkontorets sted og postnummer.

Eks:

Ola Nordmann

Poste restante

45201 STRÖMSTAD

SVERIGE

 

Man får ikke leveringslapp, men man kan velge å spore pakken, eller bare ta en telefon til postkontoret og høre om de har mottatt den. Pakken blir liggende i 30 dager. Så er det bare å møte opp på det aktuelle postkontoret i åpningstiden og si du har en pakke poste restante som venter på deg.

Ditt nærmest svenske postkontor som tilbyr dette kan du finne her.

 

Ang. svenske tollregler:

Handler du innenfor EU er det fri handel og frakten det samme som innenriks i Sverige. Handler du utenfor EU er den svenske tollgrensen 1400 svenske kroner.

Ved innreise til Norge er toll- og avgiftgrensen 3000 kr hvis du har vært ute av landet under 24 timer, og 6000 kr over 24 timer. Det kan derfor være mye å spare hvis du velger denne løsningen.

 

Valutakurser:

Når man handler i utenlandske nettbutikker er kursen på den aktuelle valutaen du handler i viktig. Kursen varier hyppig og en vare kan derfor koste mer eller mindre i norske kroner avhengig av når man kjøper den.

Tollvesenet opererer med egen valutakurs og det tas utgangspunkt i fortollingstidspunktet, ikke tidspunktet da varen ble kjøpt. Det er derfor lurt å legge inn et lite slingringsmonn ved å handle for noe under 350 kr, slik at totalsummen ikke overstiger 350 kr selv om kursen skulle ha endret seg når pakken fortolles.

Tollvesenets valutakurser finner du her.  Du kan også gjøre direkte sammenligninger og regne ut valutaer i valutakalkulatoren.